Gå til hovedindhold
Du er her:

Sanseintegration

Sanseintegration er en neurologisk proces, der foregår i et samspil mellem vores hjerne, krop og omgivelser

Sanseintegration er en proces, der organiserer de sanseimpulser vi får fra vores egen krop, samt de impulser vi får via vores omgivelser.

Denne bearbejdning af information foregår konstant. Hjernen må hele tiden vælge, fremme, hæmme, sammenligne og forbinde information fra sanserne i et fleksibelt og konstant skiftende mønster. Hjernen må med andre ord integrere.

Hjernen skal også hele tiden modulere. Det vil sige, at den skal hæmme eller fremme information for den givne situation. Vores sanseapparat skal i samspil med hjernen tillade os at fokusere på relevant information. Et oplagt eksempel er skolebarnet, som i en undervisningssituation skal kunne hæmme unødvendig information. I denne situation er det ikke relevant at sidekammeraten hoster, at blusen kradser lidt eller at skraldevognen larmer udenfor. Barnets sanseapparat skal tillade den vigtige information. I dette eksempel vil det sige at være tunet ind på den diskussion, der foregår i klasseværelset.

Også når vi er i bevægelse skal vores sanseapparat hele tiden arbejde præcist og hurtigt. Dette er vigtigt, for at vi kan agere så hensigtsmæssig som muligt i den givne situation.

Eksempelvis vil et barn på 5-6 år trives på legepladsen og udfordre sig selv, hvis det får tilstrækkelig god og hurtig information fra sit sanseapparat og hvis bearbejdningen i hjernen ligeledes forløber flydende. På gyngen vil det kunne placere tyngdepunktet rigtigt i forhold til gyngens bevægelser. Det vil også kunne holde fast i snorene med en tilpas kraft, der understøtter kroppens balance. Den kilden, der kommer i maven, vil opleves som noget rart og sjovt.

Barnet vil slutte af med at have haft en god oplevelse på gyngen. Denne erfaring lagres i hjernen og barnet vil, næste gang det møder en gynge, hente erfaringen frem og bygge videre på færdigheden.

De sanser, der har den største betydning for vores motorik og som vi først og fremmest arbejder med i Motorikhuset, er de tre primærsanser:

  • Den vestibulære sans - ligevægts- og balancesansen

    Denne sans er beliggende i det indre øre og reagerer på tyngdekraftens påvirkning og bevægelser i alle retninger. Vestibulærsansen har særlig betydning for vores balance og evne til at holde kroppen oprejst mod tyngdekraften.

  • Den proprioceptive sans - muskel-led sansen

    Denne sans har receptorer i vores muskler og led. Disse receptorer informerer vores hjerne om spændingen i vores muskler samt stillingen i vores led . Sansen har stor betydning for vores kropsbevidsthed, den fortæller os hvor kroppens dele er i forhold til hinanden.

  • Den taktile sans - berøringssansen

    Denne sans har receptorer i vores hud over alt på kroppen. Den fortæller os om berøring, smerte, temperatur og konsistens. En del af denne sans er beskyttende og fortæller os, om noget er farligt eller ikke farligt og en anden del er undersøgende.

Undersøgelse og rådgivning

I Motorikhuset anvender vi forskellige metoder til at afdække og rådgive børn og deres forældre i forhold til sanseintegration. Ofte tager vi udgangspunkt i en samtale med barnets forældre, evt. beder vi forældrene om at udfylde et spørgeskema. Dernæst observerer vi barnet. Nogle børn ser vi her i huset, andre ser vi i barnets institution og ind i mellem kommer vi også på besøg i hjemmet.

Herefter vurderer vi, om der er brug for yderligere undersøgelser eller samarbejde med andre faggrupper. Vi opsummerer løbende sammen med barnets forældre, hvad vi ser og giver vejledning både til barnet og dets omgivelser. Vi forventer, at forældrene er aktivt deltagende i hele forløbet og at de følger op på terapien i det omfang, de er blevet rådgivet til.

Er du i tvivl om du har at særligt sansende barn?

Der er mange ting, du som forældre kan gøre for at hjælpe, hvis du har et særligt sansende barn.

Vi har listet nogle af de ting, der kan gøre sig gældene hos et særligt sansende barn.

Se mere på siden Kender du mig.