Gå til hovedindhold
Du er her:

Holdforløb for børnehavebørn

Motorikhold har til formål at skabe rum til motorisk udforskning og udfoldelse

Med bevægelsesglæde som det bærende element arbejder vi med:

  • Sansemotorik
  • Kropsbevidsthed
  • Styrkelse af muskler og udholdenhed koordination og balance
  • Opmærksomhed
  • Sociale spilleregler både indendørs og udendørs i et legende miljø.

Finmotorik

Vi bruger piktogrammer (billeder) af aktiviteterne på tavlen, så børnene kender dagens program og har mulighed for selv at orientere sig i forløbet undervejs.

Det enkelte barns sansemotoriske behov er i fokus samtidig med, at gruppen danner basis for sociale oplevelse. Se eksempel på program her på hjemmesiden à link

Barnet er visiteret til holdet individuelt. Barnets mål er udarbejdet i samarbejde med forældrene/primær pædagog.

Kørsel til og fra motorikhold

Vi har afsat midler til kørselsordning, således at man som forældre selv afleverer sit barn kl. 9 i Motorikhuset, hvorefter børnene vil blive kørt retur til deres respektive institutioner, når holdet er slut, og vi har spist frokost sammen.

Kørslen foretages af en fælles taxa med en fast chauffør. Har forældrene selv mulighed for at hente barnet, er de også meget velkomne til det.

Efter motorikforløbet er afsluttet

Når forløbet er afsluttet, vil der være individuelle opfølgningsmøder for forældre og barnets pædagog. Her opsummerer vi de erfaringer og iagttagelser alle involverede har gjort sig omkring barnet, og ideer til fortsatte handleplaner både hjemme og i barnets institution drøftes.