Gå til hovedindhold
Du er her:

Hvad er Motorikhuset?

Organisatorisk tilhørsforhold og normering

Motorikhuset er en del af PPR og en enhed under Center for Uddannelse og Pædagogik i Lyngby-Taarbæk kommune. Motorikhuset er normeret med ca. 167 timer ugentligt, fordelt på 5 personer.

Motorikhusets fysioterapeuter, ergoterapeut og motorikvejleder varetager store dele af den lovbestemte fysio- og ergoterapeutiske behandling efter Sundhedsloven, Serviceloven, Folkeskoleloven, Lov om Dagtilbud samt Lyngby-Taarbæk Kommunes forebyggende tilbud omkring børn med sansemotoriske udfordringer.

Motorikhuset samarbejder formaliseret med alle tværfaglige samarbejdspartnere i Lyngby-Taarbæk Kommune (herunder sagsbehandlere, psykologer, tale- hørekonsulenter, specialpædagoger, sundhedsplejersker, hjælpemiddel-ergoterapeuterne o.a.).

Motorikhuset samarbejder endvidere gerne med eksterne samarbejdspartnere, fx praktiserende læger, speciallæger, hospitalsfysioterapeuter.

Tavshedspligt

Motorikhusets ansatte er underlagt samme tavshedspligt som andre ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere, eller har du behov for at afklare, om Motorikhuset kan være den rette hjælp for dit barn - er du velkommen til at kontakte Motorikhuset på: motorikhuset@ltk.dk

Motorikhuset refererer til Center for Uddannelse og Pædagogik, som kan kontaktes på 45 97 30 00 eller mail: uddannelseogpaedagogik@ltk.dk