Gå til hovedindhold

Inspiration til lege

Få inspiration til gode lege i alderen 2, 3, 4 og 5 år

  Tumlelege med mor og far, der kan laves i alle aldre.

  Der er mange gode film om dette på YouTube, men her er også nogle eksempler:

  • Hænge på hovedet
  • Snurretur, helt tæt på den voksnes krop
  • Rulle på gulv eller seng
  • Kastes op i luften, i starten uden at slippe barnet, men føres helt op i strakt arm og ned igen
  • Koldbøtter i seng
  • Gynge, svinge i lagen imellem 2 voksne

  Inspiration til lege

  • Dyr i Kuffert fra 2 år

   Målgruppe

   Min. 2 år

   Deltagere

   Min. 3 personer

   Undervisere

   1

   Legebeskrivelse

   1. Forskellige dyr placeres i lille kuffert
   2. Børnene og den voksne sidder i en rundkreds og kufferten ligger i midten
   3. Børnene skiftes til at kravle ind i midten, åbne kufferten og vælge et dyr
   4. Der tales om dyret, hvad det hedder, kvad det kan, hvad det siger osv.
   5. Barnet viser kropsligt, hvad dyret gør og alle i rundkredsen er med og gør det samme
   6. Den voksne siger til, når alle skal vende tilbage til deres pladser, for at finde et nyt dyr
   7. Det kan være en fordel at børnene har markerede pladser, evt. en klud eller en pude

   Formål

   Inspirere til alsidig bevægelse eller bestemte motoriske stadier via konkreter; gå på tå, kravle, trille, slange sig, hoppe som en frø, klatre som en abe osv. Sprogstimulering, opfatte og tolke syns- og bevægelsesindtryk, kreativitet, fælles opmærksomhed, turtagning.

  • Kaos i byen fra 4 år

   Målgruppe

   Min. 4 år

   Antal deltagere

   6-8 børn

   Antal undervisere

   Min. 1, helst 2, hvis det er børn under 6 år.

   Rekvisitter

   Hulahopringe - mindst lige så mange som der er børn.

   Ærteposer - mindst 3 gange så mange som der er børn.

   Legebeskrivelse

   1. Hulahopringene fordeles i rummet, ærteposerne fordeles i og udenfor hulahopringene.
   2. Børnene deles i 2 hold, i hver sin side af rummet. Det ene hold er skraldemænd, det andet er rodehoveder.
   3. Skraldemændene skal rydde op! De lægger ærteposerne ind i hulahopringene som er skraldespande (de kan evt. få trafiksikkerhedsveste på)
   4. Rodehovederne skal rode! De lægger ærteposerne udenfor ringene.
   5. Når alle er klar startes legen -alle skraldemænd og rodehoveder løber rundt imellem hinanden og gør deres job – kaos i byen!
   6. Når underviseren råber stop- skal alle stoppe og løbe hjem til deres ende af rummet.
   7. Underviseren tæller, om der er flest ærteposer inde i eller uden for hulahopringene…
   8. Er der flest inde i ringene har skraldemændene været hurtigst og har vundet!
   9. Er der flest udenfor ringene har rodehovederne været hurtigst og har vundet!
   10. Så en gang til… børnene elsker det.

   Formål

   Udholdenhed, vestibulær, kinæstetisk og taktil stimuli, rum-retnings-sans, samarbejde og konkurrence element.

  • Klemme tag fat fra 3 år

   Målgruppe

   Min. 3 år

   Se under "justeringer", hvis børnene er under 3 år.

   Antal deltagere

   Min. 3-4 personer

   Antal undervisere

   1

   Legebeskrivelse

   1. Afgræns et område til fangelegen
   2. Alle børn får et antal klemmer (fx 4 styk) som de sætter fast på tøjet
   3. Alle må fange klemmer fra hinanden
   4. De klemmer som man fanger sættes fast med det samme på sit eget tøj
   5. Hvis man ikke har flere klemmer fortsætter man i legen
   6. På signal stopper alle og der tælles hvor mange man har

   Justeringer

   En klemmebank kan oprettes, hvor en voksen udleverer flere klemmer, hvis man løber tør - nogle børn har svært ved at forstå at de stadigvæk er med, selv om de har fået taget alle deres klemmer. Klemmebanken kan også hjælpe med at sætte klemmer fast på tøjet

   De helt små (under 3 år) kan lege med klemmerne ved at samle klemmer op fra en kurv og løbe til en tørresnor, hvor de sætter dem fast eller bare se hvor mange klemmer de kan have på maven.

   Formål

   Udholdenhed, finmotorik, konkurrence.

  • Kædefangeleg fra 6 år

   Målgruppe

   Min. 5 år

   Antal deltagere

   Leg til mere end 10 børn

   Antal undervisere

   1

   Legebeskrivelse

   1. Afmærk et område hvor legen skal foregå
   2. Vælg en fanger
   3. Alle løber frit rundt på banen. Når man bliver fanget, tager man fangeren i hånden og er nu selv fanger, sammen med den anden. Sådan fortsætter legen, indtil man har dannet en kæde bestående af 4 personer
   4. Kæden deles og man er nu 2 x 2 fangere. Efterhånden løber der mange par rundt og fanger dem som endnu er ”løse”
   5. Sidste barn, der bliver fanget, har vundet

   Justering

   Hvis børnene er lidt ældre og man er mange, kan man lade være med at bryde kæden ved 4 personer, men danne én lang kæde eller bryde den ved 6 personer.

   Formål

   Udholdenhed, rum-retningssans (orientere sig i rummet samtidig med at du selv og alle andre er i bevægelse), samarbejde, strategi -hvordan fanger jeg de andre, hvordan løber vi sammen uden at falde osv.?

  • Postkasseleg fra 2 år

   Målgruppe

   Min. 2 år

   Deltagere

   Min. 2 børn

   Antal undervisere

   1-2

   Omgivelser

   1. Ideel til udendørsleg, kan også leges indenfor på mindre areal.
   2. Legebeskrivelse
   3. En stak sedler (konvolutter) placeres i en kurv
   4. En postkasse opsættes
   5. En eller to voksne placerer sig på legearealet med tusch/stempel
   6. Børnene skal løbe fra kurven med et brev hen til den voksne for at få stemplet brevet (= frimærke på) og dernæst løbe hen til postkassen for at poste brevet
   7. Legen gentages til der ikke er flere breve eller til posthuset lukker!

   Justeringer

   Afstand mellem posterne

   Placering af postkassen og kurven med sedler, f.eks. skal barnet kravle op, løbe gennem kuperet terræn, kravle under osv.

   Posterne kan til de større børn flyttes, så der indgår gemmelegsmoment i legen, de voksne som sætter stempler kan også flytte sig rundt

   Alternativt kan der bruges løbehjul, cykler eller rullebræt mellem posterne

   Formål

   Udholdenhed, strategileg, kropsbevidsthed -særligt når barnet udfordres med klatring, kravl over/under osv.

  • Stopdans med former/farver, bogstaver eller tal fra 4 år

   Målgruppe

   Min. 4 år

   Antal deltagere

   Min. 2

   Antal undervisere

   1-2

   Rekvisitter

   • Papirstykker i forskellige farver (rød, blå, gul, grøn osv) klippet i forskellige former (rund, trekantet og firkantet, - til store børn mere avancerede former)
   • Musik man kan danse til
   • De større børn kan også bruge bogstaver eller tal

   Legebeskrivelse

   1. Figurerne fordeles rundt på gulvet
   2. Børnene skal danse rundt til musik
   3. Når musikken stopper siger underviseren en form eller en farve, som børnene skal finde og placere sig ved, fx grøn eller trekant

   Justering

   For at øge sværhedsgraden kan man både sige en form og en farve, fx blå cirkel.

   Hvis der ikke er figurer nok, så alle kan stå alene ved en figur, skal man huske at sige fra start at man gerne må stå flere børn ved samme figur.

   Formål

   Rum/retningssans (orienterer sig i rummet samtidig med at du selv og alle andre er i bevægelse), udholdenhed, opmærksomhed, kendskab til form og farver (tal eller bogstaver).

  • Viceværten fra 3 år

   Målgruppe

   Min. 3 år

   Antal deltagere

   Min. 4 personer

   Rekvisitter

   En kost

   Antal undervisere

   2 – en vicevært og én som er ”blade” sammen med børnene.

   Lege-beskrivelse

   1. Børnene er nedfaldne blade, der ligger på gulvet
   2. En voksen er viceværten som går rundt med kosten og fejer børnene sammen, børnene skal rulle. Når alle børnene er fejet sammen i én eller måske to bunker, går viceværten ud af rummet
   3. Den anden voksne er også ”blad” siger lige så snart viceværten er gået ”Så kommer vinden og blæser” -alle bladene triller rundt i rummet igen (evt. en anden voksen leger vind der puster)
   4. Så kommer viceværten ind igen og brokker sig højlydt over, at vinden har været der mens han var til frokost….. osv….. ”så må jeg feje bladene sammen igen… ØV!”
   5. Legen gentages nogle gange

   Udvikling og justering

   Større børn kan prøve at være vicevært.

   Formål

   Vestibulærsansen og taktilsansen bliver styrket ved at rulle på gulvet.

   Det er en sjov rolleleg, viceværten kan være meget sur, når han kommer igen når vinden har blæst alle bladene væk.